Narkotest Drug Multi 5AS Test Narkotykowy Multi Saliva ważny do 08.2020

Stara cena:94.00
Cena:85.00
Netto:78.70(Vat 8%)
100
Posiadamy na stanie:84
Do koszyka
Zapytaj o produkt

Drug Multi 5S - który jest chromatograficznym testem immunologicznym typu Lateral Flow do jakościowego wykrywania amfetaminy, metamfetaminy, kokainy, opiatów, marihuany oraz ich me-tabolitów w ślinie przy następujących poziomach cut-off:

Progi wykrywalności / czas wykrycia po spożyciu:
Amfetamina (AMP)d-Amfetamina- 50 ng/ml - do 72h
Metamfetamina (MET)d-Metamfetamina- 50 ng/ml - do 72h
Kokaina (COC)Benzoilekgonina- 20 ng/ml - do 24h
Morfina (MOR) /Opiaty (OPI) - 40 ng/ml - 1 do kilku dni, w zależności od dawki
Marihuana (THC)11-nor-D9 -THC-9 COOH- 12 ng/ml - do 14 h

Test ten dostarcza tylko wstępnego wyniku analitycznego. W celu otrzymania wyników potwierdzonych analitycznie, należy zastosować bardziej specyficzną alternatywną metodę chemiczną. Preferowanymi metodami potwierdzającymi są chromatografia gazowa/spektrometria mas (GC/MS) lub chromatografia gazowa z tandemowym spektrometrem mas (GC/MS-MS).

Test  DrugMulti 5Sjest testem immunologicznym opartym na zasadzie wiązań konku-rencyjnych. Narkotyki, które mogą znajdować się w próbkach śliny konkurują z koniugatami poszczególnych narkotyków o miejsca wiązań na określonych przeciwciałach. Podczas badania, część próbki śliny przesuwa się w górę ruchami kapilarnymi. Narkotyk, jeśli jest obecny w próbce poniżej poziomu cut-off, nie nasyci miejsc wiązań na specyficznych przeciwciałach. Przeciwciała zareagują wówczas z koniugatem narkotyk-białko i pojawi się kolorowa linia w polu testowym (T) danego rodzaju narkotyku na panelu testowym.
Obecność narkotyku w próbce śliny powyżej poziomu cut-off spowoduje nasycenie wszystkich miejsc wiążących przeciwciała. W tym przypadku nie pojawi się kolorowa linia w polu testowym (T).
Pozytywny wynik na obecność narkotyku w próbce śliny charakteryzuje brak kolorowej linii w danym polu testowym (T), natomiast negatywny wynik na obecność narkotyku w próbce śliny wygeneruje linię w polu testowym (T). Pojawienie się kolorowej linii kontrolnej w obszarze kontrolnym (C) potwierdza, że test został przeprowadzony prawidłowo.

Odczynniki: Test zawiera pasek membrany pokryty koniugatami narkotyk-białko na linii testowej i poliklonalnymi przeciwciałami przeciw koniugatom złoto-białko w linii kontrolnej oraz strefę mieszania z cząsteczkami złota koloidalnego pokrytą przeciwciałami specyficznymi wobec amfetaminy, metamfetaminy, benzoilekgoniny, morfiny, 11-nor-9 -THC-9 COOH i fencyklidyny.

Pobieranie/Przechowywanie: Próbka śliny powinna zostać zebrana przy wykorzystaniu dostarczonego w zestawie kolektora. Nie powinno się używać innych kolektorów do pobierania materiału badawczego. Próbki do badania można przechowywać w temperaturze od 2 do 8°C przez 72 godziny lub zamrozić do -20°C. Próbka może być przechowywana w temperaturze pokojowej do 48 godzin. Materiał należy transportować w temperaturze od 2 do 8°C.

Minimum logistyczne :opakowania zbiorcze 20szt.

Termin przydatnosci do 08.2020r

Te testy dostarczamy również do sądów i służb penitencjarnych w myśl ustawy o kontroli.