Kontakt

TOP TRADE

80-394 Gdańsk

ul. Kołobrzeska 30 / 14-15

II piętro vis-a-vis Auchan

            
e-mail: info@alko-maty.pl

Kontakt telefoniczny

58 761 86 03

602 150 220  7.00 - 20.00
537 498 486 (PLAY)  9.30 -17.00
602 150 220  7.00 - 20.00
fax: 58 732 19 43

 

Biuro Handlowe - SKLEP czynne:

poniedziałek-piątek: 9.20 -16.20
sobota: 11.00 -14.00- prośba o kontakt telefoniczny

 

 

 

Konto: mBANK
58114020170000480204999274

SWIFT: BREXPLPWMUL
IBAN: PL58114020170000480204999274

NIP: 585-119-76-89
REGON: 220149281

 

 

 
     

 

*Twoje dane osobowe - informacja poniżej :

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Top Trade Zbigniew Łudzik z siedzibą w Gdańsku 80-394 przy ulicy Kołobrzeskiej 30/14-15.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zlecenia zakupu towaru lub usługi, na podstawie zawartej umowy, zamówienia, otrzymanej oferty (podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust 1 pkt b RODO).
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby zatrudnione przez Administratora. 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres współpracy, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń z tego tytułu.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale jest jednocześnie warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości współpracy.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

 

Formularz kontaktowy
Do góry