Kalibracja

Kalibracja

Kalibracja alkomatów

Kalibracja jest procesem "ustawiającym" wewnętrzne oprogramowanie testera tak, aby prawidłowo, tj. z jak najmniejszym błędem, odczytywał wartość pobranej próbki powietrza. Wykonywana jest przy użyciu specjalistycznego sprzętu tzw. symulatorów BAC, dzięki którym można podać do urządzenia próbkę powietrza o odpowiednio zadanych parametrach (sile przepływu, temperaturze oraz stałym stężeniu alkoholu) zbliżonych od parametrów próbki pobieranej w trakcie wykonywania "normalnego" badania.

W procesie kalibracji próbki o zadanym, stałym stężeniu alkoholu podawane są do urządzenia pracującego w tzw. trybie serwisowym. Efektem tego działania jest wyznaczenie "prawidłowej odpowiedzi" układu pomiarowego na wielkości stężenia pobranych próbek wzorcowych.

CZĘSTOTLIWOŚĆ KALIBRACJI

Dokładność wskazań każdego alkomatu może obniżać się w trakcie normalnego procesu użytkowania. Aby zapewnić prawidłowy pomiar testera powinien być on, co pewien czas kalibrowany. Częstotliwość kalibracji urządzenia zależy od: typu alkomatu i zastosowanego w nim sensora, intensywności jego wykorzystywania, ilość przeprowadzanych prób, sposobu użytkowania, warunków przechowywania itp. Alkomaty z sensorem półprzewodnikowym zalecana kalibracja 3-6 miesięcy, alkomaty z sensorem elektrochemicznym zalecana kalibracja 6-12 miesiecy.
Dzięki regularnej kalibracji możecie być Państwo pewni, że wskazania alkomatu którym się posługujecie są prawidłowe, niezależnie od tego, kiedy urządzenie było kupione.

BŁĘDNE WSKAZANIA

Alkomat to czułe i profesjonalne urządzenie, na które wpływ ma np. temperatura ciała badanego! Wzrost temperatury ciała o jeden stopień Celsjusza (do temp. 37,6st.C) powoduje że wykazana zawartość alkoholu jest wyższa o ok. 7 proc. niż u osoby o tej samej zawartości alkoholu, a normalnej temperaturze ciała. Podobny, choć odwrotny, wpływ na pomiar ma szybkość oddechu badanego. Osoba poddana przed badaniem wysiłkowi, wykaże zmniejszoną niż rzeczywista zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Wiele substancji, jeśli organizm jest wystawiony na ich działanie przez dłuższy czas, może wpływać negatywnie na odczyt alkomatu - są to między innymi: farby olejne, rozpuszczalniki, benzyna, celuloid, dym papierosowy i in. Płyny do płukania ust zawierają najczęściej alkohol, który pozostając w jamie ustnej prowadzi do nie wymiernie wysokich odczytów.

ALKOHOL W JAMIE USTNEJ

Jednym z najczęstszych powodów niedokładnego pomiaru jest obecność alkoholu w ustach. Oprogramowanie alkomatu zakłada, że alkohol które jest do niego wdmuchiwany wraz z powietrzem, pochodzi z płuc. Oczywiście jest możliwe, ze w rzeczywistości alkohol pochodzi z ust, żołądka czy gardła. Najczęstszym powodem jest fakt, że alkohol u osoby badanej został niedawno skonsumowany. Warunkiem dokładnego badania jest oddanie pomiaru po ok. 20 minutach od spożycia, w tym czasie alkohol znajdujący się w jamie ustnej zostaje wchłonięty. Dokonywanie pomiaru przed wchłonięciem alkoholu z jamy ustnej, nie tylko prowadzi do fałszywego odczytu, ale i grozi uszkodzeniem alkomatu.

W SKRÓCIE :

KALIBRACJA - to porównanie wskazań sprawdzanego przyrządu pomiarowego ze wskazaniami odpowiedniego wzorca pomiarowego oraz wyznaczenie błędów wskazań wraz z ich niepewnościami. Nie obejmuje regulacji (adiustacji) urządzenia.

  • Usługa kalibracji może być wykonana bez przeglądu oraz adiustacji.
  • Po tych czynnościach wystawiamy POTWIERDZENIE KALIBRACJI.

Innymi słowy usługa KALIBRACJI to po prostu sprawdzenie alkomatu pod kątem poprawności wskazań.

ADIUSTACJA - to zbiór czynności mających na celu ustawienie urządzenia (regulacja) tak, aby jego dokładność pomiarowa była zgodna z danymi technicznymi określonymi przez producenta.

  • Podczas adiustacji urządzenie zostaje poddane przeglądowi serwisowemu.
  • Podczas adiustacji zerowany jest licznik i pamięć pomiarów.
  • Usługa adiustacji zawiera w sobie także usługę przeglądu oraz podwójnej kalibracji (przed i po adiustacji).

Alkomaty do kalibracji / adiustacji i wzorcowania należy wysyłać na adres: Serwis TOP-TRADE

ul. Kołobrzeska 30 / 14 -15

80-394 Gdańsk

Wraz z alkomatem prosimy o przesłanie danych kontaktowych, tzn. numer telefonu, osoba, nazwa firmy, adres, email.