1.Na wszystkie sprzedawane przez nas artykuły jest udzielana rękojmia oraz gwarancja, jeżeli jest ona dostępna u producenta.

2.Podstawą ważności gwarancji są: prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna, nienaruszone plomby gwarancyjne i naklejki oraz dowód sprzedaży.

3.Jeżeli do produktu nie jest dołączana karta gwarancyjna podstawą do świadczeń gwarancyjnych jest dokument zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT dołączane do przesyłki) na którym jest adnotacja odnośnie terminu ważności gwarancji. Jeżeli zaś takiej adnotacji nie ma, gwarancja jest udzielana na 1 rok od daty zakupu.

4.W przypadku kiedy wraz z towarem dostarczona jest oryginalna karta gwarancyjna producenta lub importera, napraw gwarancyjnych dokonuje sieć autoryzowanych serwisów, których adresy są podane na karcie gwarancyjnej, zgodnie z zasadami zawartymi w karcie gwarancyjnej.

5.W pozostałych przypadkach naprawy gwarancyjne realizowane są przez firmę Top Trade.

6.W przypadku alkomatów gwarancją nie są objęte wskazania, których dokładność może się obniżać w trakcie normalnego procesu użytkowania. Kalibracja/adiustacja urządzeń jest wykonywana odpłatnie - dodatkowe koszty to opłata za przesyłkę.

7. Zwroty alkomatów używanych (ze zmiennym stanem licznika) mają ograniczenie prawa do odstąpienia ze względu na ochronę zdrowia i higienę przyszłych użytkowników.

8.Ewentualne sprawy związane z reklamacjami można zgłaszać wraz z opisem usterki:
- Telefonicznie pod numerem 0602 150220
- Pisemnie: faxem pod numer 058 7321943
- Za pośrednictwem formularza na naszej stronie internetowej.
9.Wadliwy towar należy bezpiecznie zapakować bez akcesoriów dodatkowych. W przypadku braku opakowania ryzyko uszkodzenia towaru podczas transportu ponosi reklamujący. Do przesyłki prosimy dołączyć kartkę z opisem usterki, kartę gwarancyjną oraz kopię (ksero) dokumentu sprzedaży. Wusyłka na koszt klienta.
10.W przypadku nie spełnienia powyższych warunków reklamowany sprzęt będzie odsyłany na koszt klienta.

11.Przesyłki kierować na adres naszej firmy:
TOP TRADE 80-394 Gdańsk, ul. Kołobrzeska 30/14
12.Przesyłki za pobraniem i na koszt Top Trade nie będą przez naszą firmę przyjmowane.

13.W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy Użytkownika, wszelkie koszty pokrywa Klient.  

14.W przypadku gdy klient dostarczył towar osobiście będzie on po naprawie gotowy do odbioru w przeciągu do 21 dni od jego dostarczenia, w miejscu jego dostarczenia, chyba że sposób odbioru zostanie ustalony (pisemnie) inaczej.

15.W przypadku konieczności uzyskania ekspertyzy u dostawcy z zagranicy termin załatwienia reklamacji może ulec przedłużeniu o 30 dni roboczych. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas zużyty na naprawę.

16.Jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu zaprzestania produkcji), zaoferujemy do wyboru inne, dostępne w naszym sklepie produkty lub zwrócimy pieniądze.
17.W przypadku gdy zaistnieje błąd np. w opisie produktu (parametry techniczne) lub w cenie po złożeniu zamówienia, błędne informacje zostaną niezwłocznie wyjaśnione poprzez kontakt telefoniczny bezpośrednio z osobą składająca zamówienie.
18.Konsument może dokonać zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty nadania przesyłki pod warunkiem, że towar jest nie uszkodzony, w oryginalnym opakowaniu, nie nosi śladów eksploatacji. Towar należy dostarczyć z kompletem dokumentacji oraz kopią faktury VAT (ksero) lub oryginałem paragonu fiskalnego. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko. 
19.Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz niekompletnej przesyłki będą rozpatrywane tylko wówczas, jeżeli w momencie odbioru towaru będzie spisany protokół reklamacyjny potwierdzony przez spedytora, listonosza lub w urzędzie pocztowym (po uiszczeniu opłaty - Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności dostarczyciela).

icoFormularz-zwrotu-towaru.pdf, Formularz zwrotu towaru.

Alkomaty do kalibracji należy wysyłać na adres: Serwis TOP-TRADE

ul. Kołobrzeska 30/14-15

80-394 Gdańsk

Wraz z alkomatem prosimy o przesłanie danych kontaktowych, tzn. numer telefonu, osoba, nazwa firmy, adres.