Ustnik typ A do alkomatu Alkometr A2.0/04L i Alcoquant 6020

Indeks: 1

1,51 zł
Brutto

Ustnik jednorazowy opakowania zbiorcze - 250 sztuk.

Ilość

  • Bezpieczeństwo dokonywanych zakupów Bezpieczeństwo dokonywanych zakupów
  • Szybka dostawa produktów Szybka dostawa produktów
  • Proste zasady zwrotów Proste zasady zwrotów

 Ustnik do alkomatu Alkometr A2.0/4 i

Ustnik jednorazowego użytku do urządzeń typu Alkometr Awat A-2.0/Siemens służących do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, oznaczonych jako ustnik typu "A".

Przy zakupie większych ilości możliwość negocjacji cen.

Alkometer to alkomat przeznaczony do automatycznego pomiaru stężenia par alkoholu w wydychanym powietrzu. Przyrząd jest urządzeniem stacjonarno-przenośnym. Może być używany w pomieszczeniach zamkniętych, jak również w samochodach.
Przeznaczony głównie dla policji oraz dla zakładów pracy, centrów rehabilitacji alkoholików, placówek służby zdrowia, agencji ochrony, PKS, PKP, itp.

Certyfikaty
Alkometr A2.0/4L jest dowodowym analizatorem wydechu spełniającym wymagania określone w przepisach metrologicznych o dowodowych analizatorach wydechu zgodnie z postanowieniem Głównego Urzędu Miar w Warszawie (zatwierdzenie typu). Pomiary wykonane przez A2.0/4L są wyżej stawiane niż uzyskane metodą laboratoryjną oznaczeń krwi (zgodnie z art. nr 45 kodeksu drogowego).
Analizator wydechu Alkometr A2.0/4L ma zatwierdzony typ i posiada znak typu nr PLT 069. Decyzja Prezesa GUM Nr ZT 10/2006 z dnia 18 stycznia 2006 roku. Decyzja ważna jest do dnia 18 stycznia 2016 roku. Analizator spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 roku w sprawie wymagań meteorologicznych, którym powinny odpowiadać analizatory wydechu (Dz. U. Nr 67, poz. 626).

Zasada pomiaru
Określenie stężenia par alkoholu w wydychanym powietrzu, które jest proporcjonalne do stężenia alkoholu we krwi, polega na pomiarze osłabienia promieniowania podczerwonego. Do pomiaru promieniowania służy wysokoczuły detektor NDIR*) ze stabilnym i odpornym na wstrząsy i hałas czujnikiem typu „flow mass detector”. Pacjent, za pomocą ogrzewanego węża wdmuchuje powietrze do kuwety pomiarowej urządzenia, w której następuje osłabienie promieniowania podczerwonego przez pary alkoholu zawarte w wydychanym powietrzu. Stopień osłabienia promieniowania jest proporcjonalny do stężenia alkoholu. Wynik pomiaru podawany jest w mg/l oraz w ‰ na wyświetlaczu i wydruku.

Właściwości
W okresie przygotowania przyrządu do pracy i pomiaru odbywa się dialog za pośrednictwem wyświetlacza. Jest to możliwe dzięki mikroprocesorowi, który steruje wszystkimi funkcjami kontrolnymi i pomiarowymi. Zapewnia to prostotę obsługi i niezawodność działania. Wykluczone są błędy ze strony obsługi oraz oddziaływanie na wynik pomiaru ze strony pacjenta. Wszelkie nieprawidłowości w pracy przyrządu, jak i nieodpowiednie parametry wydechu: czas, ilość powietrza, przerywany wydech, jak również alkohol zalegający w przełyku bezpośrednio po jego spożyciu są monitorowane. Przyrząd programowo przechodzi w stan pracy oszczędnej, gdy w ciągu 30 minut nie wykonano pomiaru (opcja). Przyrząd zawiera również zegar dla udokumentowania daty i czasu badania.

Obsługa
Obsługa przyrządu jest zautomatyzowana. Po podłączeniu zasilania następuje automatyczna kontrola układów elektronicznych. Po nagrzaniu się, przyrząd wchodzi w stan gotowości - na wyświetlaczu pojawi się napis „GOTOWY”. W celu wykonania pomiaru należy nacisnąć klawisz „START”. Po kilkunastu sekundach pojawi się napis „DMIJ”, należy wtedy równomiernie wdmuchiwać powietrze w jednorazowy ustnik. Po wykonaniu pomiaru przyrząd wyświetli zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu oraz wydrukuje protokół zawierający nazwę i numer przyrządu, datę i czas pomiaru, stężenie alkoholu w mg/l oraz w ‰, jak również wydrukuje rubryki do wpisania danych pacjenta, jego podpisu i podpisu osoby dokonującej pomiaru.

Alkomat może być wzorcowany.
 

DANE TECHNICZNE
Zakres pomiarowy 0 ÷ 3mg/l
Dopuszczalne błędy pomiarowe
dla zakresu 0,05 ÷ 0,40 mg/l < 0,02 mg/l
dla zakresu 0,4 ÷ 2,0 mg/l ± 5%
dla wartości › 2,0 mg/l ± 20%
dla wartości › 3,0 mg/l informacja o przepełnieniu zakresu pomiarowego
Czas pomiaru ok. 1min
Minimalne parametry wydechu: objętość wydechu ≥ 1.5 dm³
czas wydechu ≥ 3s
Czas przygotowania do pracy 15 min.
Temperatura pracy -0 - 40˚C
Zasilanie ~230V / =12V
Pobór mocy maksymalny 30W
standardowy 15W


SPOSÓB PRZELICZANIA:
Stężenie par alkoholu w wydychanym powietrzu [mg/l] na stężenie we krwi [‰]
1 (mg/l) = 2,10 (‰)
1(‰) = 0,48 (mg/l)

Wg obowiązujących przepisów:
stan wskazujący na spożycie alkoholu ≥ 0,1 mg/l
stan nietrzeźwości ≥ 0,25 mg/l

Alkomat jest w cenie 13 700,00 zł netto + 23% VAT.

Z alkomatem w cenie jest zawarte świadectwo wzorcowania na użytkownika.