Blokada alkoholowa - Drager Interlock 7000

Indeks: 1

4 997,00 zł
Brutto
Ilość
Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie


  • Bezpieczeństwo dokonywanych zakupów Bezpieczeństwo dokonywanych zakupów
  • Szybka dostawa produktów Szybka dostawa produktów
  • Proste zasady zwrotów Proste zasady zwrotów

Dräger Interlock® 7000 to immobilizer reagujący na alkohol w wydychanym powietrzu. Jeżeli kierowca znajduje się pod wpływem alkoholu, po wykonaniu pomiaru immobilizer uniemożliwia uruchomienie silnika. Urządzenie Interlock® 7000 jest bardzo szybko gotowe do pracy. Zależnie od preferencji klienta urządzenie może być dodatkowo wyposażone opcjonalnie w kamerę i, lub moduł GPRS.

 

 ŁATWA OBSŁUGA

 

Urządzenie Interlock 7000 składa się z dwóch komponentów – części ręcznej i jednostki sterującej. W części ręcznej wykonywana jest analiza próbki oddechu. Jednostka sterująca może zablokować lub odblokować przekaźnik rozruchowy. Po włączeniu zapłonu przez kierowcę Interlock 7000 wzywa do wykonania badania oddechowego. W razie wykry­cia zawartości alkoholu przekraczającej ustawioną wartość graniczną urządzenie w niezawodny sposób uniemożliwia urucho­mienie silnika. Immobilizer przyczynia się do systematycznego wykluczania zagrożeń powodowanych podczas jazdy po pijanemu i uniemożliwia jazdę pod wpływem alkoholu.

 

SZYBKO GOTOWE DO PRACY

 

Urządzenie Interlock 7000 wyróżnia się w szczególności bardzo krótką fazą wygrzewania i szybką gotowością do pracy. W temperaturach powyżej 0 °C jest natychmiast gotowe do pracy. Także w temperaturach poniżej punktu zamarza­nia Interlock 7000 wykazuje się przeko­nująco szybką gotowością do pracy. Przy użytkowaniu urządzenia w dozwolonym zakresie temperatur od -45 °C do 85 °C można mieć pewność, że będzie funkcjo­nować w nienaganny sposób niezależnie od warunków otoczenia.

 

NOWOCZESNA KONSTRUKCJA

 

Urządzenie Interlock 7000 charakteryzuje się wyważoną i ergonomiczną konstrukcją, ustnik znajduje się na odwrocie części ręcznej. Dzięki temu na pierwszy rzut oka wcale nie widać, że jest to blokada alko­holowa. Higieniczne ustniki Interlock 7000 są całkowicie biodegradowalne. Próbka oddechu jest pobierana przez część ręczną. Obsługa jest łatwa i intuicyjna dzięki przejrzystej strukturze menu na kolo­rowym wyświetlaczu. Całemu procesowi towarzyszą diody LED w różnych kolorach.

 

BEZPIECZNE OBCHODZENIE SIĘ Z DANYMI

 

 Poza datą i godziną pamięć danych urzą­dzenia Interlock 7000 przechowuje wszyst­kie ważne zdarzenia takie, jak oddanie lub odmowa oddania próbki oddechu, zmie­rzone stężenie alkoholu, uruchomienia i zatrzymania silnika oraz ewentualne próby manipulacji. Transmisja danych z jednost­ki sterującej do komputera PC następuje przez złącze podczerwieni lub Bluetooth. Po odczytaniu dane są dostępne dla upoważnionych osób. Od momentu zapi­sania do udostępnienia dane są chronione przy użyciu specjalnych metod szyfrowania.

 

Opcja: MODUŁ GPRS

 

Jeżeli urządzenie Interlock 7000 jest wyposażone dodatkowo w moduł GPRS, to podczas określonych wstępnie usta­wionych zdarzeń może następować auto­matyczne przesyłanie danych przez moduł GPRS do właściwej jednostki. Takim zdarzeniem może być na przykład próba uruchomienia silnika przez osobę znajdu­jącą się pod wpływem alkoholu.

 

Opcja: KAMERA

 

Kamera jest całkowicie zintegrowana z urządzeniem Interlock 7000 i wykonuje zdjęcia dokumentujące oddanie próbek oddechu. W razie potrzeby można ją zainstalować bez problemów w każdym pojeździe. Dzięki technologii podczerwieni gwarantowana jest dobra jakość obrazu zarówno w dzień jak i w nocy.

 

NIEZAWODNA TECHNIKA POMIAROWA

 

Urządzenie Interlock 7000 jest specjalnie przeznaczone do pomiarów alkoholu. Wynik pomiarów jest niezawodny i dokładny. Także próby obchodzenia i manipulacji są bezbłędnie rozpoznawane i rejestrowane w systemie. Urządzenie rozpoznaje, czy alkohol wykryty w próbce jest alkoholem w wydychanym powietrzu, czy tylko alko­holem w ustach.

 

SPRAWDZONA TECHNOLOGIA DRÄGER

 

Od ponad 60 lat firma Dräger jest wio­dącym światowym dostawcą urządzeń do pomiaru alkoholu w wydychanym powie­trzu. W wielu krajach urządzenia z rodziny Alcotest są stosowane przez policję w kontroli ruchu drogowego. W urządzeniu Interlock 7000 została zastosowana sprawdzona technika czujników Alcotest. Blokady alkoholowe firmy Dräger cieczą się uznaniem na całym świecie od ponad dwóch dekad.