Dawkomierz Osobisty Eko-OD Radiometr, DOSTĘPNOŚĆ ZA 6 MIESIĘCY

Indeks: 1

3 700,00 zł
Brutto

Dawkomierz Osobisty typ EKO-OD, jest noszonym, elektronicznym dawkomierzem i sygnalizatorem promieniowania jonizującego X i gamma. Przeznaczony jest do pomiaru indywidualnego równoważnika dawki Hp(10) i mocy dawki (µSv/h) oraz do sygnalizowania przekroczenia ustawionych progów alarmu.

Ilość

 

Bezpieczeństwo dokonywanych zakupów

 

Szybka dostawa produktów

 

Proste zasady zwrotów

PRZEZNACZENIE
Dawkomierz Osobisty typ EKO-OD,  jest noszonym, elektronicznym dawkomierzem i sygnalizatorem promieniowania jonizującego X i gamma.
Przeznaczony jest do pomiaru indywidualnego równoważnika dawki Hp(10) i mocy dawki (µSv/h) oraz do sygnalizowania przekroczenia ustawionych progów alarmu.

ZASTOSOWANIE
Do indywidualnej kontroli  narażenia na działanie promieniowania jonizującego pracowników  narażonych zawodowo:

-  w pracowniach izotopowych,
-  medycynie nuklearnej,
-  radioterapii i rentgenoskopii,
-  defektoskopii izotopowej,
-  przemyśle stosującym izotopy radioaktywne,
-  reaktorach jądrowych,
-  unieszkodliwianiu odpadów promieniotwórczych,  itp.


DANE TECHNICZNE
•  detektor
     - licznik Geigera-Müllera, skompensowany
       energetycznie w zakresie 0.06÷1,5MeV.

•  zakres pomiaru indywidualnego równoważnika:
       dawki - od 1µSv  do 999mSv, ±30%(±1cyfra)
       mocy dawki - od 1µSv/h  do  999µSv/h, ±30%(±1cyfra)(>5µSv/h).

•  ustawiane progi sygnalizacji:
       dawki, co -  10, 50 lub 99µSv.
       mocy dawki      - 5,  25 lub 99µSv/h.

•  zasilanie:  ogniwo litowe 3V, typ CR 2354,  560mAh.

•  czas działania bez wymiany ogniwa:   co najmniej 1 rok.

•  warunki klimatyczne pracy:
        temperatura  -   od -10°C  do +40°C
        wilgotność wzgl. -  do 95% (+35°C)

•  wymiary:  40mm x 65mm x 16mm.

•  masa:  ok.50g.

FUNKCJE DODATKOWE
•  możliwość transmisji danych do komputera PC,
   w celu prowadzenia ewidencji pracowników
   i  archiwizacji danych o otrzymanych dawkach
   promieniowania. Program komputerowy służący
   do tego celu, o nazwie „EKODAW”,
   jest dołączany opcjonalnie.

•  sygnalizacje:
      -dźwiękowa promieniowania jonizującego,
      -alarmowe - niesprawności dawkomierza,
      -przekroczenia zakresu pomiarowego,
      -przekroczenia ustawionego progu
          dawki lub mocy dawki.


ATESTY I ZEZWOLENIA
Decyzja Nr ZT 387/2001 z dn.2001.04.30 Głównego Urzędu Miar.

Zezwolenie Nr D - 13911 z dn.2001.06.05. Państwowej Agencji Atomistyki na produkcję i dystrybucję Dawkomierza typ OD.

DOSTĘPNOŚĆ ZA 6 MIESIĘCY