Radiometr Cyfrowy EKO- D Dozymetr

Indeks: 1

3 950,00 zł
Brutto

Kieszonkowy Radiometr Cyfrowy typ EKO-D, to urządzenie wielofunkcyjne radiometryczno-sygnalizacyjne wyposażone w licznik Geigera-Müllera, dawkomierz...

Ilość

  • Bezpieczeństwo dokonywanych zakupów Bezpieczeństwo dokonywanych zakupów
  • Szybka dostawa produktów Szybka dostawa produktów
  • Proste zasady zwrotów Proste zasady zwrotów

PRZEZNACZENIE

Kieszonkowy Radiometr Cyfrowy typ EKO-D, to urządzenie wielofunkcyjne
radiometryczno-sygnalizacyjne wyposażone w licznik Geigera-Müllera, plus dawkomierz.
Przeznaczony jest do pomiaru oraz sygnalizacji przekroczenia ustawionych
progów alarmu przestrzennego równoważnika dawki i mocy dawki,
w jednostkach mSv i µSv/h, lub w  jednostkach  dawki i mocy dawki
ekspozycyjnej, tj. w mrem  i  mR/h.

ZASTOSOWANIE

Przyrząd  kontrolno-pomiarowy  przy  pracach  związanych  z:
·  źródłami  radioaktywnymi w laboratoriach izotopowych.
·  kontrolą  opakowań  przewożonych  źródeł  radioaktywnych.
·  nadzorem środowiska i wstępnym monitorowaniem skażenia
   radioaktywnego.
·  wstępną oceną równoważnika dawki lub dawki ekspozycyjnej
   w miejscu pomiaru.

DANE TECHNICZNE

·  detektor - licznik Geigera-Müllera.
·  zakres energetyczny pomiaru promieniowania X i gamma:
       od 50keV  do 1,5MeV.
·  zakresy pomiarowe:
       mocy dawki -  od 0.01µSv/h  do  999.9µSv/h, ±20%(±1cyfra)
               lub   od 0.001mR/h  do   99.99mR/h,    „           „
       dawki  -   od  0.001mSv  do  99.99mSv, ±10%(±1cyfra),  lub
                  od  0.1mrem   do  9999mrem, ±10%(±1cyfra).
·  zakres zliczania impulsów -  od 1  do   10E7 imp.
·  zakres programowania progów alarmu:
       mocy dawki:  od  1µSv/h   do  999.9µSv/h, lub
                    od  0.1mR/h   do   99.99mR/h.
       dawki :      od  0.01mSv   do   99.99mSv, lub
                    od  1 mrem    do   9999mrem.
·  czas pracy ciągłej -  >50 godz.
·  warunki klimatyczne
       -  temperatura  od  -10°C   do    +40°C
       -  wilgotność względna  do 80% przy +30°C.
·  wymiary - 60mm x 180mm x 30mm
·  masa - ok.200g.


FUNKCJE DODATKOWE

·  możliwość transmisji  danych pomiarowych  do komputera PC
   i przetworzenia na odpowiednie informacje za pomocą
   programu „REJESTRATOR”.
·  automatyczne uśrednianie pomiaru mocy dawki.
·  bezpośrednie zliczanie impulsów z licznika Geigera-Müllera.
·  sygnalizacje:
       - przekroczenia zakresu,
       - progu alarmu-recznie,
       - niskiego zasilania,
       - czasu ładowania.

Opcjonalnie możliwość współpracy z PC: - program do rejestracji pomiarów z licencją na obsługę jednego przyrządu - 430 zł netto.- interfejs z kablem RS232 - 190 zł netto


Zezwolenie Nr D-14249 - Państwowej Agencji Atomistyki.

Dostępność do 7 dni.