Radiometr/ monitor skażeń radioaktywnych EKO-C z rejestr

Indeks: 1

7 490,00 zł
Brutto

Monitor Skażeń Radioaktywnych typ EKO-C, przeznaczony jest do wykrywania i pomiaru promieniowania jonizującego pochodzącego od skażeń radioaktywnych izotopami alfa i beta oraz od źródeł promieniowania X i gamma...

Ilość

 

Bezpieczeństwo dokonywanych zakupów

 

Szybka dostawa produktów

 

Proste zasady zwrotów

PRZEZNACZENIE

Monitor Skażeń Radioaktywnych typ EKO-C, przeznaczony jest do wykrywania i pomiaru promieniowania jonizującego pochodzącego od skażeń radioaktywnych izotopami alfa i beta oraz od źródeł promieniowania X i gamma. Monitor wskazuje dane pomiarowe w trzech odrębnych jednostkach:
*    Bq/cm2, skażenie powierzchni radioaktywnymi izotopami alfa
*    cps,  skażenie radioaktywnymi izotopami beta
*    µSv/h, przestrzenny równoważnik mocy dawki promieniowania
     X i gamma.

ZASTOSOWANIE
•    wykrywanie i pomiar skażeń powierzchniowych nuklidami alfa,
     beta lub gamma promieniotwórczymi w laboratoriach izotopowych.

•    wykrywanie źródeł radioaktywnych  na przejściach granicznych.

•    kontrolowanie terenu po awariach jądrowych, pożarach
     i katastrofach transportowych.

•    kontrola osłon przed promieniowaniem rentgenowskim X i gamma
     w medycynie i przy defektoskopii izotopowej.

•    kontrola powierzchniowych skażeń radioaktywnych.

DANE TECHNICZNE
•    detektor:  okienkowy licznik Geigera -Müllera.

•    zakresy pomiarowe:
          moc dawki: 0.01 do 1000 µSv/h
          skażenie powierzchni: 0.1 do 10000 Bq/cm2
          częstość impulsów:  0.1 do 10000 cps.

•    zakres energetyczny  pomiaru:
          dla X i gamma: od  50 keV  do 1.5 MeV,  ±30%
                         (w odniesieniu do Cs-137)
          promieniowanie beta:  powyżej  100keV
          promieniowanie alfa:   powyżej    4 MeV.

•    podstawowy błąd pomiaru
          promieniowania X i gamma: 
              nie większy niż ± 15% (w odniesieniu do Cs-137)
          promieniowania alfa i beta:
              < ±50% (dla izotopów wymienionych w Karcie Badania)

•    zasilanie monitora: bateria akumulatorków NiMH 4x1.2V,  2Ah.

•    czas pracy ciągłej:  nie mniej niż 40 godz.

•    warunki klimatyczne:
          -temperatura  -10°C  do   40°C
          -wilgotność względna do 80% przy 30°C

•    wymiary: 100mm x 170mm x 85mm (z uchwytem).

•    masa:    ok.500g.
FUNKCJE DODATKOWE
•    ułatwiająca wykrywanie i lokalizację źródła radioaktywnego.

•    odejmowania tła naturalnego promieniowania jonizującego.

•    uśredniania wyniku pomiaru.

•    współpraca z komputerem PC - przesyłanie wyników pomiaru.

•    zbierania wyników pomiaru w pamięci przyrządu ( opcja )

•    sygnalizujące
          przekroczenie zakresu pomiarowego,
          ustawionego progu alarmu,
          podwyższonego poziomu promieniowania,
          niskie napięcie zasilania,
          zakończenie czasu ładowania akumulatorków.

ATESTY I ZEZWOLENIA
Atest Nr265/93 - C.L.O.R.

- z wew. pamięcią 4200 wyników pomiaru
- program do rejestracji danych na PC - rejestrator
- kabel USB z interfejsem EKO-C

Mierniki posiadają kartę badań z kalibracją zakładową ważną 1 rok.

Opcja : wzorcowanie.